• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Toetsprotocol

In het toetsprotocol staat onder andere wat er van de leerling wordt verwacht bij het maken van een toets en wat er van de docent wordt verwacht bij het opgeven en maken van toetsen.

Naast het toetsprotocol is er een examenreglement, gericht op de PTA-toetsen en centraal examen. Deze kunt u hier vinden. Dit reglement en het toetsprotocol zijn op elkaar afgestemd. Mocht dat niet zo zijn, dan gaat het examenreglement voor.

Het toetsprotocol heeft een relatie met het dyslexie- en het dyscalculieprotocol. Deze protocollen vindt u hier. Er staat vermeld wat leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie van de school mogen verwachten en andersom.

Toetsprotocol 2022-2023