• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Technasium

ONC Parkdreef is een officieel Technasium. Binnen het Technasium staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal.

Leerlingen in klas 1 van havo en vwo hebben allemaal O&O op hun rooster staan. Vanaf de tweede klas kunnen zij kiezen voor het Technasium.

Modern bèta-technisch projectonderwijs

Tijdens de lessen O&O lossen de leerlingen met behulp van moderne bèta-technische technologieën, levensechte problemen op van bedrijven en instellingen uit de omgeving. Doordat dit échte problemen zijn én omdat de leerlingen werken in projectgroepen ontwikkelen zij allerlei vaardigheden, zoals plannen, onderzoeken, ontwerpen en samenwerken. Leerlingen worden op deze manier in het Technasiumonderwijs voorbereid op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Bij het uitwerken van hun projecten leren zij tevens gebruik te maken van nieuwe technieken en creatieve onderzoeks- en ontwerpmethoden.

Meesterproef

Het vak O&O is een schoolexamenvak en wordt afgesloten met de Meesterproef. De Meesterproef is een eindopdracht, die leerlingen zelf ontwikkelen en uitvoeren gedurende het hele eindexamenjaar.