• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Rapportage en bevordering

Rapporten

De leerlingen ontvangen drie keer per jaar een rapport. De cijfers van de rapporten komen tot stand volgens het principe van het voortschrijdend gemiddelde: het gemiddelde cijfer dat de stand van dat moment weergeeft.

In klas 1 tot en met 3 en 4 havo reikt de mentor de rapporten 1 en 2 uit aan de ouders en leerlingen. In 4 mavo, 5 havo en 4 en 5 vwo geldt dit alleen voor het eerste rapport. 
De ouders van de NT2-leerlingen worden uitgenodigd om de vorderingen van hun zoon of dochter en het uitstroomprofiel te bespreken.

Bevordering

In de rapportvergaderingen bespreken we of de leerling overgaat of niet. Ook kunnen we een ander schoolniveau adviseren. Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we naar welk type tweede klas een leerling het best bevorderd kan worden. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een wettelijk verplicht niveauadvies. Als een leerling niet overgaat naar de volgende klas, wordt hij/zij na de vergadering door de mentor gebeld. Op het rapport staat of de leerling bevorderd is, is blijven zitten of het eventuele advies voor een ander schoolniveau. De uitreiking van het derde rapport vindt plaats in de laatste schoolweek. We reiken de rapporten persoonlijk uit en sturen ze niet op, tenzij dit van tevoren met de leerjaarcoördinator geregeld is. 

Overgangsnormen 2022-2023