• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC Ondernemend

Bij ons op school dagen we de leerlingen uit om actief en creatief te zijn. Dit doen we door allerlei activiteiten binnen en buiten de les.

Projecten

In de lessen, bij ONC GO, Havo Competent en tijdens de projectweken werken onze leerlingen regelmatig aan kleine en grote projecten. Zij leren samenwerken, plannen, beslissen, communiceren, presenteren, reflecteren... Allemaal vaardigheden die tijdens een vervolgopleiding en in het verdere leven belangrijk zijn.

Excursies

We organiseren regelmatig excursies. Deze maken onderdeel uit van het schoolprogramma en dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Kunst en cultuur

Er is voor alle leerlingen een breed aanbod. Ze kunnen expressievakken kiezen en deelnemen aan cultuurexcursies. 

Jet-Netschool

We geven veel aandacht aan bèta en technologie. Daarvoor werken we samen met technologisch hoogstaande bedrijven in de omgeving en de TU Delft. Studenten verzorgen practica bij ons op school en bedrijven openen hun deuren voor research, gastlessen, stages en begeleiding bij werkstukken. Kijk voor meer informatie op: www.jet-net.nl.

Bèta Challenge en kandidaat-technasium

Dit schooljaar bereiden we ons voor op de aansluiting bij het Bèta Challenge Consortium en Stichting Technasium. We ontwikkelen het leerplan voor de vakken Technologie en Toepassing (T&T) en Onderzoek en Ontwerpen (O&O) die leerlingen laten kennismaken met de technologische ontwikkelingen op veel gebieden in de samenleving. In projectvorm werken de leerlingen aan opdrachten van instellingen of bedrijven.

(Duurzaam) ondernemen

De leerlingen zetten hun eigen bedrijfje op. Ze leren alles over een ondernemingsplan, marktonderzoek doen, een begroting maken en ze organiseren een verkoopavond.  

Stages

Alle leerlingen gaan op stage. In de tweede klas mavo mogen de leerlingen meelopen tijdens de Doe Dag van Vmbo on stage. Voor 3 havo en vwo is er een snuffelstage. In 4 havo gaan de leerlingen aan het werk bij een bedrijf of instelling tijdens de bedrijfsstage. Voor alle derde klassen is er een buitenschoolse maatschappelijke stage.

Sport

Leerlingen kunnen, naast de gewone gymlessen, deelnemen aan de ONC GO Sportklas. Ook zijn er regelmatig sporttoernooien en sportdagen. 

Feesten en vieringen

Voor alle leerjaren zijn er schoolfeesten en vieringen. Het traditionele kerstbal, het valentijnsbal en verschillende schoolfeesten. Voor de examenleerlingen is er een eindexamengala. Met Kerstmis en Pasen zijn er specifieke vieringen voor alle leerlingen. Op een eigentijdse manier staan we stil bij de betekenis van deze christelijke feestdagen. 

Contacten

We onderhouden veel contacten met basisscholen, bedrijven, (zorg)instellingen, universiteiten en hogescholen, de gemeente en andere organistaties. Ook organiseren we gastlessen. 

Leerlingenvereniging ELVONC

Bij alle schoolactiviteiten komen veel voorbereidingen kijken zoals de aankleding en het licht en geluid. ELVONC (Eerste Leerlingenvereniging ONC) organiseert en begeleidt de feestavonden, activiteiten en vieringen.

A'humTV

A'humTV is onze digitale schoolkrant voor en door leerlingen. De filmploeg maakt uitzendingen over wat er op en rond school allemaal gebeurt. De leerlingen doen alles zelf. Van het script schrijven en presenteren tot filmen en de montage. 

Plusdocument

Voor alle initiatieven die leerlingen naast hun reguliere lessen ontplooien, ontvangen ze een aantekening bij het diploma. Dat gebeurt door vermelding van de extra activiteiten op het Plusdocument. Een officieel getuigschrift behorend bij het diploma.