• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Mavo

Brugklas

Eerst komt de leerling in de brugklas. Op grond van de toelatingsgegevens, maken we een indeling in mavo/havo- en havo/vwo-brugklassen. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies komen apart in een vwo-brugklas.

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school.

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste leren en je huiswerk plannen. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect. 

In het eerste jaar wordt duidelijk of de leerling doorstroomt naar het tweede leerjaar van de mavo, de havo of het vwo. De leerlingen uit de vwo-brugklas vervolgen hun opleiding op het atheneum of het gymnasium.

Onder- en bovenbouw

De eerste twee jaar van de mavo vormen de onderbouw. Iedere leerling volgt dezelfde vakken. Het derde en vierde leerjaar van de mavo vormen de bovenbouw. De leerlingen volgen verplichte vakken en keuzevakken.

Ze kunnen hun vakkenpakket zodanig samenstellen dat er een ruime keus aan vervolgopleidingen mogelijk blijft. Door middel van mentorlessen, projecten en maatschappelijke oriëntatie leren de leerlingen veel vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding. De mavo zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo.

Examen

In de derde klas starten de schoolexamens. Het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) is dat deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In klas 4 doet de leerling eindexamen.

Doorstroom van mavo naar havo

We stimuleren de leerlingen die over de motivatie en de mogelijkheden beschikken om door te stromen naar de havo. Er zijn aparte gesprekken met de decanen van de mavo en de havo. In de lessen loopbaanoriëntatie en met extra lessen bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het hogere niveau.

Lees meer in onze folder Mavo ONC Clauslaan en Parkdreef