• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Mavo

Brugklas

Eerst komt de leerling in de brugklas. Op grond van de toelatingsgegevens, maken we een indeling in mavo/havo- en havo/vwo-brugklassen. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies komen apart in een vwo-brugklas.

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school.

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste leren en je huiswerk plannen. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect. 

In het eerste jaar wordt duidelijk of de leerling doorstroomt naar het tweede leerjaar van de mavo, de havo of het vwo. De leerlingen uit de vwo-brugklas vervolgen hun opleiding op het atheneum of het gymnasium, eventueel gecombineerd met Technasium.

Onder- en bovenbouw

De eerste twee jaar van de mavo vormen de onderbouw. Iedere leerling volgt dezelfde vakken. Het derde en vierde leerjaar van de mavo vormen de bovenbouw. De leerlingen volgen verplichte vakken en keuzevakken.

De leerlingen worden breed opgeleid. Naast theorie is er ook ruimte voor de praktijkcomponent. Er zijn nauwe contacten met het vervolgonderwijs en leerlingen krijgen veel gelegenheid om zich op hun vervolgopleiding te oriënteren.

Maatschappelijk betrokken mavo

Door middel van mentorlessen en projecten leren onze leerlingen, door een grote diversiteit aan opdrachten, veel vaardigheden toepassen die nodig zijn voor hun vervolgopleiding. Een voorbeeld hiervan is het programma Bèta Challenge in de onderbouw.

De leerlingen worden hiermee voorbereid op de praktische component die deel uitmaakt van het examenprogramma in de bovenbouw. De leerlingen gaan aan de slag met betekenisvolle opdrachten verstrekt door echte opdrachtgevers van buiten de school. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijk relevante projecten die onder andere gaan over gezonde voeding en cyberpesten. Ook gaan de leerlingen ter voorbereiding op hun vervolgopleiding op bezoek bij bedrijven en nemen zij deel aan oriëntatieprogramma's op o.a. mboRijnland.

Examen

In de derde klas starten de schoolexamens. Het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) is dat deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In klas 4 doet de leerling eindexamen.

Doorstroom van mavo naar havo

Leerlingen die over voldoende motivatie en mogelijkheden beschikken, stimuleren wij om door te stromen naar de havo. Met extra ondersteuning bereiden we de leerlingen voor op een naadloze overstap.

Lees meer in onze folder Mavo ONC Clauslaan en Parkdreef