• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Klachtenregeling

Hebt u onverhoopt een klacht en is deze niet met de betrokkene, de afdelingsleider of de directeur te verhelpen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep.

Klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep

Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteur

Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en psychisch of lichamelijk geweld kunt u zich wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 111 31 11.