• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Havo

Brugklas

Eerst komt de leerling in de brugklas. Op grond van de toelatingsgegevens, maken we een indeling in mavo/havo- en havo/vwo-brugklassen. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies komen apart in een vwo-brugklas.

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school.

Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste leren en je huiswerk plannen. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect.

In het eerste jaar wordt duidelijk of de leerling doorstroomt naar het tweede leerjaar van de mavo, de havo of het vwo. De leerlingen uit de vwo-brugklas vervolgen hun opleiding op het atheneum of het gymnasium, eventueel gecombineerd met Technasium.

Onder- en bovenbouw

In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Aan het eind van het derde leerjaar kiest de leerling één van de volgende vier profielen:

• cultuur en maatschappij, met extra aandacht voor kunst, cultuur en vreemde talen
• economie en maatschappij, met een accent op de economie
• natuur en gezondheid, waarin mens en natuur centraal staan
• natuur en techniek dat voorbereidt op met name technische vervolgstudies

Havisten Competent

Onze school doet mee aan het programma Havisten Competent (HaCo). Het doel hiervan is dat de leerlingen zoveel mogelijk (studie)vaardigheden aanleren om in het vervolgonderwijs succesvol te zijn.

Alle havisten volgen het HaCo-programma in klas 3, 4 en 5 onder begeleiding van hun mentor. Op het programma staan diverse activiteiten in het kader van de oriëntatie op studie en beroep en het verwerven van vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren, samenwerken en reflecteren. Verder gaan we met HaCo aan de slag met betekenisvolle en levensechte opdrachten die door partijen van buiten worden verstrekt.
Kijk voor meer informatie op www.havistencompetent.nl.

Examen

In de vierde klas starten de schoolexamens. Het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting), is dat deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In klas 5 doet de leerling eindexamen.

Doorstroom van havo naar vwo

We stimuleren de leerlingen die over de motivatie en de mogelijkheden beschikken om door te stromen naar het vwo. Met extra ondersteuning bereiden we de leerlingen voor op een naadloze overstap.