• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Examen

Schoolexamen en centraal examen

Het schoolexamen (het Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA), is het deel van het eindexamen dat in de bovenbouw wordt afgenomen. Aan het begin van de bovenbouw ontvangt de leerling een boekje met alle eisen voor het schoolexamen. De leerling bouwt voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer op. In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen (schoolexamentoetsen), PO’s (praktische opdrachten, meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee. De presentatie van het profielwerkstuk is een van de hoogtepunten in het laatste leerjaar.

Alle opleidingen worden afgesloten met een centraal examen. Cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen bepalen samen het eindcijfer en of de leerling geslaagd is of niet. 
 

Mavo

Mavo PTA 2020-2022
Mavo PTA 2021-2023
Mavo examenreglement
Mavo handleiding PWS

Havo

Havo PTA 2020-2022
Havo PTA 2021-2023
Havo examenreglement
Havo handleiding PWS

Vwo

Vwo PTA 2019-2022
Vwo PTA 2020-2023
Vwo PTA 2021-2024
Vwo examenreglement
Vwo handleiding PWS


Data schoolexamens en centrale examens

In onderstaand overzicht staan alle data van de schoolexamens en centrale examens voor dit schooljaar.

Overzicht data SE en CE 2021-2022

 

Mijneindexamen: alle informatie voor de centrale examens van 2022

Op de webapp mijneindexamen.nl staat alle informatie die leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, het rooster en algemene info en regels voor het centraal examen 2022.

Eindexamensite

Op eindexamensite.nl kunnen leerlingen oefenexamens maken, de examenstof bekijken en gericht oefenen op onderwerp. Een mooi hulpmiddel bij de voorbereiding op het SE en CE.