• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Reken en Taal TOTAAL

Bij bijna alles wat je doet heb je taal en rekenen nodig. Daarom besteden we hier in álle lessen veel aandacht aan. Op het rooster staan speciale taal- en rekenlessen. We toetsen hoever elke leerling is en als het nodig is krijgt hij of zij steunlessen.

Taalplus

Leerlingen die een hoger niveau willen doen, maar wie dat niet lukt vanwege een taalachterstand kunnen meedoen met Taalplus. Dit is een programma in leerjaar 1 met extra aandacht voor taal. De leerling volgt dus gewoon het eerste jaar van het voortgezet onderwijs maar krijgt hierbij taalondersteuning. De basisschool meldt de leerling aan voor Taalplus.

Lees hier meer over Taalplus op ONC Clauslaan.

NT2 (Nederlands als tweede taal)

Leerlingen die nieuw zijn in Nederland en het Nederlands nog niet of niet voldoende beheersen, komen in de NT2-klas op een andere locatie. Doel is de leerlingen in een zo kort mogelijke periode voldoende Nederlands te leren, waarna zij kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

De opleiding duurt in principe twee jaar en is bedoeld voor leerlingen:

  • in de leeftijd van 12 - 16 jaar;
  • die minder dan 2 jaar in Nederland zijn;
  • die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit.