• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Rapportage en bevordering

Rapportage

Alle leerlingen krijgen driemaal per jaar een rapportage van hun vorderingen mee naar huis. Vanzelfsprekend kunt u ook dagelijks de vorderingen bekijken op Magister.

De leerling presenteert zelf op school aan de ouders het eerste en tweede rapport en zijn of haar vorderingen. Onder leiding van de mentor vertelt de leerling wat hij of zij de afgelopen periode heeft geleerd en wat er in de komende periode aandacht krijgt. De presentatie wordt in een POP-gesprek (een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling) met de mentor voorbereid.

Bevordering

Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we naar welk type tweede klas een leerling het best bevorderd kan worden.

Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een in de lerarenvergadering besproken bindend leerweg- en sectoradvies. De plaatsing wordt definitief als het derde rapport aan de criteria in de plaatsingsregeling voldoet.

Plaatsingsregeling 2022-2023