• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Organisatie

Binnen onze school streven we naar kleinschaligheid. We werken daarom met onderwijsteams.

Een onderwijsteam bestaat uit een beperkte groep docenten, les- en onderwijsassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen op een unit. De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams. Op elke unit is een unitcoördinator aanwezig voor de leerlingen. Hij/zij ondersteunt de mentor en/of de teamleider.