• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

MAVO

De mavo (vmbo-tl) staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Het is een vierjarige opleiding en zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo. 

Brugperiode

De leerlingen komen eerst in de tweejarige brugperiode, de onderbouw. Zij krijgen in leerjaar 1 en 2 allemaal dezelfde vakken. Ook leren zij allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben, zoals zelfstandig werken en samenwerken. 

Bekijk dit filmpje over de onderbouw op ONC Clauslaan.

Bovenbouw

In leerjaar 3 begint de bovenbouw van de mavo. Deze opleiding is nog niet gericht op een bepaald beroep. De leerling krijgt voor het grootste gedeelte algemene vakken en doet in tenminste zes vakken examen. Leerlingen die naar de derde klas van de havo gaan, vervolgen hun opleiding op de Parkdreef

In de derde en vierde klas zijn er verplichte vakken en keuzevakken. De leerlingen worden breed opgeleid. Ze kunnen hun vakkenpakket zodanig samenstellen dat er ruime keus blijft voor vervolgopleidingen. 

Bekijk dit filmpje over de mavo op ONC Clauslaan.

Praktijkgerichte component
In 2022-2023 bieden we in pilotvorm een praktijkgerichte component aan in leerjaar 3 en 4. Het doel is om alle jongeren goed voor te bereiden op zowel de keuze voor het vervolgonderwijs als op de overstap naar het vervolgonderwijs (mbo en havo). De leerlingen doen praktische ervaring op in en buiten de school door onder andere aan de slag te gaan met levensechte opdrachten. De praktische leerstijl van de leerlingen wordt aangesproken, de leerlingen ontwikkelen brede praktische vaardigheden en oriënteren zich op verschillende opleidingen en beroepen.

Met deze leerweg is doorstroming naar de vak- en middenkaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 en 4) en met een zevende examenvak ook naar de havo mogelijk.

Lees meer in onze folder Mavo ONC Clauslaan en Parkdreef.