• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

LOB en decaan

Bij Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) helpen we onze leerlingen bij de keuzes die zij moeten maken voor een profiel, beroepsgerichte vakken, stage, studie en werk. Doel is dat de leerling vaardigheden ontwikkelt waarmee hij of zij nu en in de toekomst zélf keuzes kan maken.

Vanaf klas 1 tot en met 4 werkt de leerling doorlopend aan deze loopbaancompetenties.

  • Kwaliteitenreflectie: wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?
  • Motievenreflectie: waar ga en sta ik voor en waarom?
  • Werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
  • Loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  • Netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

In de onderbouw staat de oriëntatie op de profielen in de bovenbouw centraal. In de bovenbouw ligt het accent meer op de vervolgopleiding en de (loop)baan.

We organiseren voor elk leerjaar regelmatig momenten waarbij de leerling in of buiten de school ervaring opdoet. Denk aan praktijklessen, praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken, stages, gesprekken met vakmensen, opleidingenmarkten, open dagen en meeloopdagen. Tijdens gesprekken met de LOB-mentor, bespreekt de leerling zijn ervaringen. Alle opdrachten, activiteiten en gesprekken legt de leerling vast in het (digitaal) loopbaandossier. Door alle ervaringen en loopbaangesprekken komt de leerling erachter wat hij leuk vindt, waar hij goed in is en hoe hij dat kan gebruiken bij het maken van keuzes in zijn verdere loopbaan. 

LOB is een doorlopend programma vanuit de onderbouw naar leerjaar 4 en maakt deel uit van het Programma van Toetsing en Ontwikkeling/Afsluiting. 

Tumult voor ouders/opvoeders

Voor de lessen LOB maken wij gebruik van de methode van Tumult. Met veel verschillende lessen begeleiden wij onze leerlingen in het nadenken over wie ze zijn, waar ze voor staan en welke keuzes ze maken. Zo kunnen wij onze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen in het maken van een keuze voor een bovenbouwunit en vervolgens een mbo-opleiding.
Voor ouder(s)/verzorger(s) biedt Tumult ook interessante informatie.

Tumult voor ouders/opvoeders

Decaan

De decaan adviseert in samenwerking met de mentor de leerlingen bij hun keuzes. De decaan beschikt over allerlei informatie over de meest uiteenlopende scholen en opleidingen. Voor de leerlingen en ouders organiseert zij een voorlichtingsavond.

De decaan is mevrouw S.M. Dekker: s.dekker@onc.unicoz.nl.