• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Lestijden

We werken met een 75-minutenrooster. In lessen van 75 minuten kunnen we onze leerlingen actiever bij de les betrekken en is er meer variatie in lesvormen mogelijk. 

Eerste lesuur (mentoruur)  08.10 - 08.45 uur
Tweede lesuur 08.45 - 10.00 uur
Kleine pauze 10.00 - 10.20 uur
Derde lesuur 10.20 - 11.35 uur
Vierde lesuur 11.35 - 12.50 uur
Grote pauze 12.50 - 13.20 uur
Vijfde lesuur 13.20 - 14.35 uur
Zesde lesuur 14.35 - 15.50 uur

 

Lesuitval en roosterwijzigingen

We proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van een docent nemen andere collega’s op de unit zoveel mogelijk deze lessen waar.
Roosterwijzigingen worden op school bekend gemaakt en staan elke dag op de website. Wanneer de eerste lesuren vervallen, stellen we de leerlingen hiervan telefonisch en/of via Teams, Magister en de website op de hoogte. In het geval van tussenuren kunnen de leerlingen naar de aula gaan om zelfstandig te werken of om iets anders voor zichzelf te doen.