• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Binnen de raad zijn de leerjaren en de afdelingen door een evenredig aantal leerlingen vertegenwoordigd.

De leerlingen denken mee over allerlei zaken, kunnen zelf ideeën aandragen en meehelpen bij de organisatie van activiteiten voor de leerlingen.

Ook willen we graag weten hoe onze leerlingen het op school vinden. Hebben zij het naar hun zin? Wat vinden ze van de lessen en de lesinhoud? Hoe werken en leren ze het beste?