• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Klachtenregeling

Hebt u onverhoopt een klacht en is deze niet met de betrokkene, de teamleider of de directeur te verhelpen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep:

Klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep

De contactpersoon klachtenregeling bij ons op school is mevrouw M. Peperkamp: m.peperkamp@onc.unicoz.nl. Zij helpt zo nodig bij het indienen van een klacht en begeleidt en adviseert bij de te volgen prodecure.

Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteur

Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en psychisch of lichamelijk geweld kunt u zich wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 111 31 11.