• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

KADER

De kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 en 4).

Brugperiode

De leerlingen komen eerst in de tweejarige brugperiode, de onderbouw. Zij krijgen in leerjaar 1 en 2 allemaal dezelfde vakken. Ook leren zij allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben, zoals zelfstandig werken en samenwerken. 

Bekijk dit filmpje over de onderbouw op ONC Clauslaan.

Profielen

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling een van de vier profielen:

  • Zorg en Welzijn
  • Economie en Ondernemen
  • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Praktijklessen

Een leerling leert vooral door te doen. Daarom krijgen de leerlingen vanaf klas 1 praktijklessen op de 'echte' werkplekken in de school. Vanaf het derde leerjaar ook buiten de school. Ze ontwikkelen op deze manier vaardigheden die belangrijk zijn voor de gekozen beroepsrichting. 

Masterclass Kader

De Masterclass Kader is voor leerlingen die de opleiding beroepsgericht kader volgen en misschien toch naar de mavo kunnen en willen. Zij volgen een programma op mavo-niveau.