• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Examen

Schoolexamen en centraal examen

Het schoolexamen (het Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA), is het deel van het eindexamen dat in de bovenbouw wordt afgenomen. Aan het begin van de bovenbouw staat het boekje met alle eisen voor het schoolexamen op de website. De leerling bouwt voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer op. In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen (schoolexamentoetsen), PO’s (praktische opdrachten, meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee.

Alle opleidingen worden afgesloten met een centraal examen. Cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen bepalen samen het eindcijfer en of de leerling geslaagd is of niet. 

 

PTA en PTO
 

Basis

PTA basis 4 2022-2023
PTA basis 2022-2024
Basis en kader leerjaar 3 LOB, godsdienst en rekenen
Bijlage I toegestane hulpmiddelen vmbo CE 2023

Kader

PTA kader 4 2022-2023
PTA kader 2022-2024
Basis en kader leerjaar 3 LOB, godsdienst en rekenen
Bijlage I toegestane hulpmiddelen vmbo CE 2023

Mavo

PTA mavo 4 2022-2023
PTA mavo 2022-2024
Mavo leerjaar 3 LOB, godsdienst en rekenen
Bijlage 1 toegestane hulpmiddelen vmbo CE 2023
Bijlage II handleiding profielwerkstuk 2022-2023

BWI en PIE (Techniek)

BWI 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
PIE 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
BWI en PIE 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 keuzevakken

Economie en Ondernemen

E&O 2021-2022 PTA basis en kader leerjaar 4 keuzevakken
E&O 2021-2023 PTA basis leerjaar 3 (en 4) profielvakken
E&O 2021-2023 PTA kader leerjaar 3 (en 4) profielvakken

Zorg en Welzijn

Z&W 2021-2023 PTA basis leerjaar 3 en 4 profielvakken
Z&W 2021-2023 PTA kader leerjaar 3 en 4 profielvakken
Z&W 2021-2023 PTA basis en kader leerjaar 3 en 4 keuzevakken

Examenreglement

BBL en KBL examenreglement 2022-2023
Mavo examenreglement 2022-2023

Examenrooster

Mavo examenrooster eerste tijdvak
Rooster digitale examens 2023

Belangrijke data

Basis en kader belangrijke data leerjaar 4
Mavo belangrijke data leerjaar 4

Leren voor het examen.nl 

Om leerlingen te ondersteunen bij het examen, is er het platform lerenvoorhetexamen.nl. Leerlingen vinden hier alle relevante informatie per vak, aangevuld met video's en oefenexamens. De materialen zijn kosteloos beschikbaar.

Mijneindexamen: alle informatie voor de centrale examens van 2023

Op de webapp mijneindexamen.nl staat alle informatie die leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, het rooster en algemene info en regels voor het centraal examen 2023.

Eindexamensite

Op eindexamensite.nl kunnen leerlingen oefenexamens maken, de examenstof bekijken en gericht oefenen op onderwerp. Een mooi hulpmiddel bij de voorbereiding op het SE en CE.