• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

BASIS

De basisberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die graag leren door zelf te doen. Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling doorstromen naar het mbo niveau 2.

Brugperiode

De leerlingen komen eerst in de tweejarige brugperiode, de onderbouw. Zij krijgen in leerjaar 1 en 2 allemaal dezelfde vakken. Ook leren zij allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben, zoals zelfstandig werken en samenwerken. 

Bekijk dit filmpje over de onderbouw op ONC Clauslaan.

Profielen

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling een van de vier profielen:

  • Zorg en Welzijn
  • Economie en Ondernemen
  • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Praktijklessen

Een leerling leert vooral door te doen. Daarom krijgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 praktijklessen op de 'echte' werkplekken in de school. Vanaf het derde leerjaar ook buiten de school. Ze ontwikkelen op deze manier vaardigheden die belangrijk zijn voor de gekozen beroepsrichting. 

Leerwerktraject

Onze school is gekwalificeerd voor het aanbieden van het leerwerktraject. Het leerwerktraject is een opleidingsvariant binnen de basisberoepsgerichte leerweg en wordt aangeboden binnen alle sectoren. Het leerwerktraject is een oplossing op maat die, indien nodig, kan worden aangeboden.