• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Absent/ziek/te laat

Ziekmelden

Wanneer u uw kind ziek wilt melden, dan verzoeken wij u dat te doen:

  1. Direct en bij voorkeur in Magister. Dit kan in de browser (onc.magister.net) of via de app. Lees hier hoe u uw zoon of dochter ziek kunt melden via Magister.
  2. Door een e-mail te sturen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl.
  3. Door 's ochtends vóór 8.30 uur te bellen met het telefoonnummer van de school: 079 316 90 42. Gezien de vele telefoontjes die binnenkomen, adviseren wij u alleen in hele dringende gevallen gebruik te maken van deze optie.

Als uw kind langer dan 1 dag heeft verzuimd, dan vragen we u uw zoon/dochter weer beter te melden door een e-mail te sturen aan verzuimcl@onc.unicoz.nl. U vermeldt hierin de reden en de duur van de afwezigheid.
Is de leerling na het weekend nog steeds ziek, dan meldt u dit weer op maandag vóór 8.30 uur,

Als de leerling onder schooltijd ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij de teamleider.

Absent melden

Wanneer u uw kind absent wilt melden, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan de huisarts, de tandarts of orthodontist, dan kunt u een mail sturen naar verzuimcl@onc.unicoz.nl.

Wij verlenen alleen in bijzondere gevallen buitengewoon (vakantie)verlof aan de leerling. U moet dit verlof vooraf schriftelijk met opgaaf van redenen bij de teamleider aanvragen. 
Aanvraagformulier vakantieverlof buiten de schoolvakanties
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

Te laat en verzuim

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie waar zij een toegangsbewijs voor de les ontvangen. Om het te laat komen te beperken, staat hier een maatregel tegenover. Dit wordt op de unit geregeld. Als een leerling zonder melding afwezig is, krijgt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk bericht. Bij herhaaldelijk verzuim schakelen we de ambtenaar leerplicht in. 

Protocol ongeoorloofd verzuim