• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Gezonde school

ONC Clauslaan is een gezonde school. We leren onze leerlingen hoe zij gezond kunnen leven en hoe je goed met elkaar omgaat. In het kader hiervan is een deel van onze eersteklassers begonnen met judolessen. Bij judo gaat het om lichamelijke en ook geestelijke ontwikkeling. Het leren omgaan met wist en verlies, zelfbeheersing, grenzen kennen en erkennen, respect hebben voor elkaar. 

Een gezonde school is ook een schone school, zowel binnen als eromheen. Daarom is de buitencorvee voor dit schooljaar weer begonnen.

Zo werken we samen aan onze gezonde school én schoolomgeving.

< terug naar overzicht